Oficiální web společnosti SFINX, a.s.


Areál SFINX, a.s. České Budějovice

Aktuálně

Servis a prodej náhradních dílů již obnoven.

Oznámení o konání Náhradní valné hromady (docx)
Smlouva o výkonu funkce likvidátora se změnou termínu (docx)
Notářský zápis(pdf)
Oznámení o konání valné hromady 2021 (pdf)
Výroční zpráva 2020 (doc)
Výroční zpráva 2020 - textová část (doc)
Příloha k závěrce (doc)
Rozvaha 2020 (pdf)
Výkaz zisku a ztráty 2020 (pdf)
Zpráva o vztazích (doc)
Zpráva představenstva (docx)
Smlouva o výkonu funkce likvidátora (docx)
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (pdf)

Všechny položky formuláře jsou povinné.